Search
Close this search box.

vacatures

Waterkwaliteit

Zorgen voor zuiver water is niet alleen belangrijk voor het milieu en onze gezondheid, maar vaak ook wettelijk verplicht.

WATERZUIVERING

BelleAqua is als specialist in waterzuivering de ideale partner als u op zoek bent naar een duurzame en betrouwbare oplossing voor het beheer van uw water. Onze medewerkers hebben een jarenlange ervaring én zijn op de hoogte van de best beschikbare technieken en de modernste systemen om water te zuiveren.  Samen met u zoeken we naar een optimale oplossing voor uw integraal waterbeheer.

Welke systemen ontwikkelde BelleAqua?

BelleAqua SAF

Belleaqua waterkwaliteit SafDe BelleAqua SAF is een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. Dit intensief systeem voor een Individuele Behandeling van Afvalwater, kortweg IBA en werkt met een ondergedompelde, beluchte bacteriefilter.

De betonnen behuizing wordt ondergronds geplaatst met een ingebouwde buffer en aangesloten op een besturingskast. De kleinste IBA’s verwerken huishoudelijk afvalwater van 1 tot 6 personen en kunnen uitgebreid worden naar 7-12 personen.

Waterzuivering nodig?
Neem contact op met ons voor de juiste dimensionering en materiaalkeuze.

BelleAqua KWZI

Kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI’s) behandelen het afvalwater tot 2000 inwoners equivalent (IE). Ze worden vooral ingeplant in landelijke gebieden en havengebieden.

Een KWZI heeft dezelfde zuiveringsstappen als een RWZI. Enkel de technische uitvoering verschilt. Afhankelijk van het te verwerken afvalwater wordt de gepaste technologie door BelleAqua bepaald. Wij spreken van een KWZI vanaf 20 IE.

Waterzuivering nodig?
Neem contact op met ons voor de juiste dimensionering en materiaalkeuze.

BelleAqua AXYLIT

Belleaqua waterkwaliteit AxilitDe BelleAqua Axylit® is een volwaardig alternatief voor de klassieke waterzuiveringssystemen, die steeds vaak zware ingrepen op de locatie meebrengen.

Dit extensief systeem bestaat uit een kunststofbehuizing die we vullen met xylit en deels ingraven. Deze waterzuivering zorgt voor de verwerking van huishoudelijk afvalwater. We sluiten uw BelleAqua Axylit® aan op een (bestaande) septische put of voorbezinker.

Waterzuivering nodig?
Neem contact op met ons voor de juiste dimensionering en materiaalkeuze.

BelleAqua FLEX

Belleaqua waterkwaliteit FlexDe BelleAqua Flex, een flexibel systeem in een container. In een zeecontainer bouwen wij een mobiele waterzuiveringsinstallatie volledig op maat van uw behoeften. U kan kiezen uit verschillende formaten van containers. De beschikbare technieken variëren afhankelijk van de vuilvracht en het debiet. BelleAqua verzorgt de opbouw, het onderhoud en de service van uw permanente of tijdelijke mobiele waterzuiveringsinstallatie.
Waterzuivering nodig?
Neem contact op met ons voor de juiste dimensionering en materiaalkeuze.

BelleAqua DECENTRAAL

Belleaqua Onze producten - DecentraalRiolering aanleggen en een collectieve waterzuivering installeren hebben vaak een grote impact op de omgeving en blijken niet altijd de meest ideale oplossing voor afgelegen gebieden. In dat geval biedt decentrale waterzuivering veel voordelen. BelleAqua helpt u via een decentrale zuivering om afvalwater lokaal te collecteren en zuiveren. Vlaanderen zet al sterk in op een goede kwaliteit van oppervlaktewater, maar daar valt het afvalwater van zo’n 400.000 gezinnen die in buitengebieden wonen, nu buiten. Het niet zuiveren van dat afvalwater zorgt voor een hoge vervuilingsdruk.
Decentrale waterzuivering nodig?
Neem contact op met ons voor de juiste dimensionering en materiaalkeuze.

Voorbezinkers

Een voorbezinker is geen traditionele septische put, omdat een voorbezinker alle afvalwaters opvangt. Met alle afvalwater bedoelen we grijs en zwart water. Grijs water of sanitair afvalwater komt van douches, baden, lavabo’s, klokputten,… Zwart water of fecaliënwater is afkomstig van toiletten en urinoirs. De voorbezinkkamer scheidt de vaste bestanddelen van de vloeibare. Ze houdt ook drijvende en bezinkbare stoffen, oliën en vetten tegen. Daarnaast zorgt het buffervolume ervoor dat de pieklozingen worden opgevangen. Wij leveren voorbezinkers met een behuizing in beton of kunststof.

Meestal wordt een septische put gebruikt bij een gescheiden stelsel: het sanitair- en fecaliënwater volgen een apart tracé. Bij grote afstanden tot het uiteindelijke lozingspunt is het aangewezen om een septische put te plaatsen. Zo verkleint het risico op verstoppingen.

Voorbezinker nodig?
Neem contact op met ons voor de juiste dimensionering en materiaalkeuze.

Afscheiders

BelleAqua biedt oplossingen voor het afscheiden van alle stoffen die niet in de natuur of het rioleringsstelsel thuishoren. Denk aan olie en benzine, plantaardige en dierlijke oliën en vetten, zetmeel, kunststofgranulaten en/of andere bezinkbare stoffen. Deze stoffen mag u niet lozen in de riolering of in het oppervlaktewater.

Wij bieden verschillende afscheiders aan:

Afscheider nodig?
Neem contact op met ons voor de juiste dimensionering en materiaalkeuze.
1. OLIE- EN BENZINE-AFSCHEIDERS

Een olie – of benzine-afscheider haalt licht minerale vloeistoffen en bezinkbare delen (zand, slib) uit regen- en afvalwater. Afvalwater komt terecht in de afscheider. Daar zinkt het slib naar de bodem, terwijl olie en benzine boven het wateroppervlak komen drijven.

Voorbeelden van licht minerale vloeistoffen:

 • Benzine
 • Petroleum
 • Diesel
 • Andere brandstoffen
 • Smeermiddelen
 • Oliën

Olie- en benzineafscheiders noemen we ook koolwaterstofafscheiders of KWS-afscheiders. KWS staat voor KoolWaterStof (derivaten van ruwe olie). In Nederland spreken we van OBAS. O staat voor olie, B voor benzine en AS voor AfScheider.

Er bestaan 2 types koolwaterstofafscheiders: met of zonder coalescentiefilter.

Wat doet een coalescentiefilter? Deze filter houdt de kleinste oliepartikels tegen, zodat ze komen bovendrijven.

Wanneer u loost in oppervlaktewater, is een coalescentiefilter verplicht wanneer de lozingsnorm volgens VLAREM ≤ 5 mg/l bedraagt.

Om te lozen in de riolering bent u doorgaans niet verplicht deze filter te gebruiken.

Olie-afscheiders delen we onder in 2 klassen:

 • Klasse I: olieafscheiders met coalescentiefilter met een restoliegehalte <5mg/l
 • Klasse II: olieafscheiders zonder coalescentiefilter met een restoliegehalte <100mg/l

Waar staan olie- en benzineafscheiders of koolwaterstofafscheiders?

 • Benzinestations/Tankstations
 • Industriële wasplaatsen
 • Carwashes
 • Werkplaatsen om smeermiddelen en oliën van hydraulische systemen af te scheiden
 • Parkeerterreinen
 • Parkeergarages
 • Recyclagebedrijven
 • Transportbedrijven
 • Laad- en losplaatsen

Wij bieden olie- en benzineafscheiders aan in verschillende materialen:

 • Beton
 • HDPE
 • Polyester
 • Staal
2. LAMELLENAFSCHEIDERS

Ook een lamellenafscheider haalt licht minerale vloeistoffen en bezinkbare delen (zand, slib) uit het regen- en afvalwater. Een lamellenafscheider bestaat uit drie compartimenten.

Eerst komt het afvalwater in de slibvanger of zandvanger. Hier zinkt het slib naar de bodem en houdt het zoveel mogelijk drijvende stoffen tegen. Daarna gaat het water naar het tweede compartiment, de lamellenbundel. In dit deel blijft het water langer aanwezig om fijne deeltjes makkelijk af te scheiden. De fijne deeltjes schuiven via de lamellen naar de bodem. Het gezuiverd water komt uiteindelijk terecht in het derde compartiment, waarna het effluent afvloeit.

3. VETAFSCHEIDERS

Een vetafscheider noemen we ook vetput of vetvanger. Een vetafscheider is verplicht wanneer u met vet vervuild water, bijvoorbeeld etensresten en vetten, in de riolering loost. Dat betekent dat vrijwel alle restaurants een vetafscheider hebben.

Waar komen vetafscheiders vooral voor?

 • Grootkeukens
 • Restaurants
 • Hotels
 • Ziekenhuizen
 • Bakkerijen
 • Slagerijen en slachterijen
 • Visverwerkende bedrijven