Search
Close this search box.

vacatures

Subsidies

Ofwel bent u zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van een IBA. Sommige steden en gemeenten geven hiervoor een éénmalige subsidie.

Ofwel neemt uw rioolbeheerder, stad of gemeente die taak over. Elk heeft zijn eigen beleid.
Wanneer u kan intekenen bij de rioolbeheerder, stad of gemeente zijn er zeker specifieke voorwaarden aan dit contract verbonden.

Voorbeelden:

  • U heeft een éénmalige kost bij intekening
  • De kosten van afkoppelingswerken en/of voorbereidende werken zijn ten laste van rioolbeheerder of bijkomend ten laste van de eigenaar
  • Wel of niet aan te sluiten op bestaande of nieuwe voorbezinker/septische put
  • Naservice & onderhoud via rioolbeheerder of contractant.


U bent echter niet verplicht om op hun voorstel in te tekenen.

Wel vragen de rioolbeheerders de jaarlijkse bijdrage via de heffing van afvalwater zoals standaard wordt voorzien in de waterfactuur. U betaalt hetzelfde als iemand die aangesloten is op de riolering: een saneringskost per verbruikte m³ water. Deze saneringskost heet ‘Bijdrage Individuele Sanering’ (BIS) en vervangt de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsbijdrage.

Indien in eigen beheer de IBA werd geplaatst heeft u recht op een vrijstelling op de heffing van uw afvalwater. Deze kan u aanvragen bij uw watermaatschappij.

Hoe bekom ik de vrijstelling op de heffing van het afvalwater?

Ofwel bent u zelf verantwoordelijk voor de IBA ofwel neemt uw rioolbeheerder, stad of gemeente die taak over. Wanneer u zelf instaat voor de plaatsing van een IBA kan u een vrijstelling van de heffing van afvalwater bekomen, als u aantoont dat uw installatie goed werkt. Deze vrijstelling moet u aanvragen bij de rioolbeheerder, stad of gemeente en is meestal geldig voor 5 jaar. De modaliteiten vraagt u best na. De vrijstelling heeft enkel betrekking op de verbruiksperiode dat u zelf reeds uw afvalwater zuiverde. U dient documenten te bezorgen met technische info. Deze worden u steeds bezorgd bij de aankoop van uw installatie. Wanneer uw rioolbeheerder, stad of gemeente die taak heeft overgenomen geniet u vermoedelijk niet van de vrijstelling. Uw bijdrage zal standaard verrekend worden op de waterfactuur. U betaalt hetzelfde als iemand die aangesloten is op de riolering: een saneringskost per verbruikte m³ water. Deze saneringskost heet Bijdrage Individuele Sanering (BIS) en vervangt de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsbijdrage.