Search
Close this search box.

vacatures

Waterbeheer

Door het veranderende klimaat krijgen we te maken met langere droge periodes en meer intense regenval. Steeds extremere klimatologische omstandigheden zorgen zowel voor waterovervloed als waterschaarste. Om hier goed mee om te gaan is een integraal waterbeheer belangrijk en dat is veel meer dan spaarzaam omspringen met water.

Hoe integraal waterbeheer realiseren?

Wanneer regenwater niet op een natuurlijke manier kan afvloeien, dienen wij het slim op te vangen en te transporteren naar een buffer- en/of infiltratievoorziening om vervolgens vertraagd af te voeren.

Opvang, transport, buffering en infiltratie

Afvoergoten

Bij het verzamelen van hemelwater op verharde oppervlakten voeren afwateringselementen de nodige hoeveelheid water af naar de dichtstbijzijnde infiltratievoorziening.  Hierbij speelt het afwateringselement een centrale rol. U moet zorgen voor een snel en doelgericht transport van regenwater, ook over grotere afstanden. Dit kan via afvoergoten. Afvoergoten hebben een bufferend volume. Vooral bij hevige neerslag zorgen afvoergoten voor tijdelijke opslag en/of buffering.

Naast het afvoeren van regenwater gebruiken we betonnen roostergoten ook voor het afvoeren van licht en sterk agressieve vloeistoffen in milieugevoelige gebieden.  Ook bij voorzieningen voor opslag en overslag bieden afvoergoten een uitstekende oplossing. Deze afvoergoten vinden hun toepassing in tankstations, chemische plants, bedrijven met containeroverslag, parkeerplaatsen, luchthavens, havengebieden, … (BIRCO)

Afvoergoten nodig?
Contacteer ons voor een gespecialiseerd advies op maat en een juiste dimensionering.
Infiltratie-riolering of IT-riolering

Bij infiltratieriolering werken we met infiltratiebuizen. Bij een infiltratie- en transportriool of IT-riool vangen we het water ondergronds op. Vervolgens infiltreert het via een met geotextiel omwikkelde, geperforeerde, horizontale wandgestructureerde buis of via een betonnen infiltratiebuis terug in de bodem.

Een IT-riool ligt naast of onder verharde oppervlakten waar geen ruimte is voor een infiltratiegreppel of bij onverharde oppervlakten met een geringe doorlatendheid. Een IT-riool moet altijd boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand liggen. Als niet al het regenwater kan infiltreren, zal de buis werken als een gewone afvoer.

Dubbelwandige, gesleufde buizen van onbewerkt polypropyleen zorgen voor actieve infiltratie en transport van regenwater.

Uw regenwater infiltreren?
Contacteer ons voor een gespecialiseerd advies op maat en een juiste dimensionering.
Buffering & Infiltratie

Doordat we massaal regenwater afvoeren naar de riolering, stijgen de debieten in de rivieren. Bij langdurige regen of wolkbreuken treden de rivieren zelfs buiten hun oevers.

Om dit te voorkomen moeten we het regenwater waar mogelijk infiltreren in de ondergrond of, wanneer dit niet mogelijk is, moeten we het regenwater bufferen en daarna vertraagd afvoeren.

Infiltratiebekkens

Infiltreren betekent dat we het regenwater zo veel mogelijk laten indringen in de ondergrond. Hiervoor biedt BelleAqua u infiltratiebekkens aan in kunststof of in beton.

Bufferbekkens

Als infiltratie niet mogelijk is, omdat de bodem het niet toelaat of omdat het grondwater te hoog staat, gaan we het water bufferen.

Bufferen betekent dat we het regenwater in de vorm van een hemelwaterput of een gesloten bekken opvangen om het daarna vertraagd af te voeren.  De overloop van zo’n bufferbekken wordt aangesloten op een oppervlaktewater. Dan kan een bestaande gracht zijn of een beek. BelleAqua biedt u hiervoor de gepaste oplossing aan.

Uw regenwater infiltreren?
Contacteer ons voor een gespecialiseerd advies op maat en een juiste dimensionering.