Het afvalwater dat uw bedrijf voortbrengt, valt onder twee verschillende wetgevingen: wetgeving over huishoudelijk afvalwater (Vlarem II) en de milieuwetgeving, die specifiek voor uw sector van toepassing is (ook beschreven in Vlarem II).

 

Vlarem II

Om te weten of u voldoet aan de Vlarem II wetgeving, dient u na te gaan in welke zone uw bedrijf gevestigd is.

Staat uw bedrijf in een gebied waar nog geen riolering ligt en waar het technisch of financieel niet haalbaar is om riolering aan te leggen? In deze gebieden – ook de "rode zones" genoemd – is een individuele waterzuivering verplicht.

screendump-geoloket

Daarnaast is het belangrijk om weten dat verschillende delen van de havengebieden Antwerpen en Gent en Zeebrugge als "blinde, witte vlekken" moeten beschouwd worden. Zij zijn bijgevolg "individueel te optimaliseren buitengebied".

screendump-geoloket-blinde-vlek

De zoneringsplannen geven hierin uitsluitsel.

Ofwel bent u zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van een individuele waterzuivering, ofwel neemt de stad, gemeente of rioolbeheerder de taak over. Dit kan u navragen bij uw milieudienst of rioolbeheerder. Zij vertellen u op basis van de zoneringsplannen wat u te doen staat. Voor het havengebied informeert u zich best bij het havenbedrijf.

Uw afvalwater dient steeds gescheiden te worden aangelegd van uw hemelwater.

In welke zone ligt mijn bedrijf ? http://geoloket.vmm.be/zonering/map.phtml

 

Meer info over zoneringsplannen:

Gele zone: staat uw bedrijf in het centrale gebeid, dan bent u verplicht aan te sluiten op de straatriolering. Die leidt uw afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Vraag na of u in uw gemeente verplicht bent vooraf een septische put te plaatsen.

Groene zone: staat uw bedrijf in 'collectief te optimaliseren buitengebied' dan zal u in de toekomst moeten aansluiten op een (gescheiden) riolering. Deze zal aangelegd of verder aangesloten worden naar een zuiveringsinstallatie (RWZI).

Rode zone: staat uw bedrijf in 'individueel te optimaliseren buitengebied', een rode zone waar geen riolering ligt en technisch of financieel het niet haalbaar is riolering aan te leggen wordt individuele waterzuivering opgelegd.

 

Sectorale milieuwetgeving

De sectorale voorwaarden uit Vlarem II gelden als aanvulling op de algemene milieuvoorwaarden en zijn specifiek gelinkt met de rubrieken waarvoor je bedrijf vergund is. Zo zijn er bijvoorbeeld voor het bewerken van metaal emissievoorschriften voor stof en afvalgassen opgenomen. Ook de verbods- en afstandsregels zijn sectoraal bepaald.

Onze installaties voldoen aan de Europese emissienorm (EN 12566-3) voor huishoudelijk afvalwater en dus ook aan de Vlarem II (zie rubriek certificering). U kan steeds onze experts raadplegen om na te gaan hoe we ook kunnen tegemoet komen aan de aanvullende milieuvoorwaarden die voor uw activiteit van toepassing zijn.

 

 • image
 • image
 • Voorbeeld 1
 • image
 • Voorbeeld 2
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next