Search
Close this search box.

vacatures

BelleAqua Decentraal

Decentrale waterzuivering
biedt vele voordelen

Riolering aanleggen en een collectieve waterzuivering installeren hebben vaak een grote impact op de omgeving en blijken niet altijd de meest ideale oplossing voor afgelegen gebieden. In dat geval biedt decentrale waterzuivering veel voordelen. BelleAqua helpt u via een decentrale zuivering om afvalwater lokaal te collecteren en zuiveren.

Vlaanderen zet al sterk in op een goede kwaliteit van oppervlaktewater, maar daar valt het afvalwater van zo’n 400.000 gezinnen die in buitengebieden wonen, nu buiten. Het niet zuiveren van dat afvalwater zorgt voor een hoge vervuilingsdruk.

Lokale besturen, rioolbeheerders en studiebureaus vinden in BelleAqua de ideale partner om dit samen aan te pakken. Met onze expertise zoeken we mee naar de beste oplossing om decentrale waterzuivering af te stemmen op de lokale omstandigheden.

Decentrale waterzuivering biedt veel voordelen, maar zorgt ook voor uitdagingen zoals de noodzaak van goed beheer, onderhoud en training van lokale gemeenschappen om de systemen effectief te gebruiken. BelleAqua ontzorgt u en kan de installaties voor u beheren en onderhouden.

Kiest u voor centrale of decentrale waterzuivering? Dat hangt af van veel factoren, maar voornamelijk van de lokale omstandigheden.

Heeft u ook een project?
Contacteer ons via mail
of bel naar +32(0)3 666 53 03
Deze pagina delen:
Belleaqua Onze producten - Decentraal

Toepassing in afgelegen gebieden (groene en rode clusters)

Decentrale waterzuivering is vooral relevant in afgelegen gebieden waar het aanleggen van uitgebreide leidinginfrastructuur kostelijk kan zijn. Het stelt deze gebieden in staat om huishoudelijk afvalwater te zuiveren tot loosbaar water dat voldoet aan de Vlarem-wetgeving zonder enorme investeringen in centrale systemen.

Lokale onafhankelijkheid

Decentrale waterzuivering biedt gemeenschappen, bedrijven of individuele gebruikers de mogelijkheid om onafhankelijk te zijn van grote, centrale waterzuiveringsinstallaties.

Kleinere schaal

Decentrale systemen zijn kleinschaliger en aan te passen aan de specifieke eisen van een locatie. Dit maakt decentrale waterzuivering erg geschikt voor landelijke gebieden.
Belleaqua - Onze producten - Decentraal

Flexibiliteit en modulariteit

BelleAqua bouwt decentrale systemen modulair op, waardoor we ze eenvoudig kunnen aanpassen of uitbreiden, volledig op maat en afhankelijk van de behoeften.
Belleaqua - Onze producten - Decentraal

Duurzaamheid

Water lokaal zuiveren zorgt voor minder impact op de omgeving en is milieuvriendelijker.

Besparing op riolering- en transportkosten

Om water lokaal te zuiveren, zijn geen grote rioleringswerken nodig. Dit levert een kostenbesparing op en vermindert de ecologische impact.

Waterhergebruik

Decentrale systemen dragen bij aan waterhergebruik op lokaal niveau. Het gezuiverde water kan u direct hergebruiken, afhankelijk van de toepassing en de gewenste waterkwaliteit.

Technologische innovaties

BelleAqua heeft al meer dan 20 jaar kennis en know-how in zuiveringstechnieken. Verschillende van onze systemen zijn Benor- en Vlaminor gecertificeerd en kunnen dienen voor decentrale waterzuivering. Deze zijn steeds voorzien van online monitoring- en controlesystemen voor raadpleging en beheer vanop afstand.
Belleaqua - Onze producten - Decentraal