SAF0-6IEbrochure2
De kleinste BelleAqua SAF®, intensief systeem, verwerkt het huishoudelijk afvalwater van 1 tot 6 I.E. (Inwoners Equivalent).

SAF0-6IEbrochure2
Download pdf Folder Waterzuivering

Ze wordt aangesloten op een (bestaande) septische put of voorbezinker. Deze scheidt de bezinkbare en zwevende stoffen van het afvalwater.

De BelleAqua SAF®,een robuuste betonnen behuizing met drie kamers, is een individuele waterzuiveringsinstallatie van het type ondergedompelde, beluchte bacteriefilter voor maximum 6 permanente inwoners of 900 liter/dag. De behuizing (netto inhoud min. 4.716 liter) wordt ondergronds geplaatst met ingebouwde buffer en aangesloten op de besturingskast met PLC-sturing. Deze installatie dient voor de zuivering van alle huishoudelijke afvalwaters.

De drie kamers

 • In de voorbezinkkamer worden de bezinkbare en zwevende stoffen van het afvalwater gescheiden. Daarnaast zorgt het buffervolume van 400 liter voor de opvang bij pieklozingen.

 • De beluchtingskamer of ook biokamer genoemd: een debietregelaar voert een constante hoeveelheid afvalwater naar de beluchte bacteriekamer, waarin zich een ondergedompelde bacteriedrager bevindt, bestaande uit matten van willekeurig door elkaar gevlochten draden in polypropyleen van ongeveer 2mm. Hierop groeien de micro-organismen die voor de afbraak van de organische vervuiling zorgen. 2 keer 2 bellenbeluchters zorgen voor een optimale hoeveelheid opgeloste zuurstof. Deze zijn aangesloten op een tijdgestuurd luchtpompje van 56 watt.

 • De nabezinkkamer scheidt het slib van het gezuiverd afvalwater. Het bezonken slib wordt regelmatig gerecirculeerd naar de voorbezinkkamer waar het opnieuw wordt opgenomen in het zuiveringsproces. Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd naar een gracht, waterloop of infiltratiesysteem.

Technische gegevens

Type

Verkeers-klasse

Afmetingen kuip + dekplaat + flens
(mm)

Gewicht behuizing
(kg)

Gewicht dekplaat
(kg)

Wanddikte
m.b.t. verkeersklasse
(mm)

Mangat(en)
(cm)

Aan-
sluiting ø   (mm)

Vermogen beluchter
(watt)

Download PDF of AutoCAD

1-6 IE

B

Ø 2160-2280 x H 2115

4.328

1.162

80-120

70x70

110

41

PDF 1-6
AutoCAD 1-6

D

Ø 2280 x H 2245

5.711

1.866

120

70x70

110

41

7-12 IE

B

Ø 2800 x H 2400

9.465

2.926

150

70x70

110

128

PDF 7-12
AutoCAD 7-12

D

Ø 2800 x H 2400

9.465

2.926

150

70x70

110

128

13-20 IE

B

Ø 2280 x H 2320 (2x) - 1440 x 3040 x  H 2480

VB 3.971
SAF 8.452
NB 3.971

1.162
1.652
1.162

80-120
160
80-120

3 stuks 70x70

125

200

PDF 13-20
AutoCAD 13-20

D

Ø 2280 x H 2450 (2x) - 1520 x 3120 x  H 2480

VB 5.358
SAF 10.380
NB 5.358

1.866
1.818
1.866

120-200-120

3 stuks 70x70

125

200

21-30 IE

B

3240 x 5530 x H 2420

25.034

7.986

160

3 stuks 70x70

160

1100

PDF 21-30
AutoCAD 21-30

D

3320 x 5610 x 2420

28.833

8.330

200

3 stuks 70x70

160

1100

31-40 IE

B

3240 x 7030 x 2420

29.864

10.157

160

3 stuks 70x70

160

1100

PDF 31-40
AutoCAD 31-40

D

3320 x 7110 x 2420

34.323

10.579

200

3 stuks 70x70

160

1100

41-50 IE

B

3240 x 8730 x 2420

35.338

12.927

160

3 stuks 70x70

160

1100

PDF 41-50
AutoCAD 41-50

D

3320 x 8810 x 2420

40.545

13.299

200

3 stuks 70x70

160

1100

 

De eigenschappen en voordelen van de BelleAqua SAF

 • Eén kuip met drie kamers.
 • U ziet slechts één deksel, de installatie is volledig ondergronds.
 • Materialen met een gegarandeerde levensduur van minimaal 30 jaar, behoudens de bellenbeluchters en elektrische componenten.
 • Een behuizing van zelfverdichtend, gewapend beton van 8 - 12 cm conform Benor.
 • Voldoet aan de stabiliteitseisen van de PTV 114.
 • Geleverd met conformiteitattest conform Vlarem II, CE-attest en BENOR-certificatie.
 • Standaard geschikt voor een belasting van personenwagens (klasse B 125 kN), uitbreidbaar naar belasting van vrachtwagens (klasse D 400kN).
 • Slechts éénmaal per jaar een beperkt nazicht nodig
 • Slibruiming slechts om de 3 à 5 jaar
 • Alle onderdelen zijn toegankelijk en vervangbaar via het mangat.
 • Controle over de volledige werking van de installatie dankzij ons innovatieve foutdetectie-systeem
 • Een stille compressor met overdrukbeveiliging.
 • Door een correcte plaatsing en goedwerkend concept werkt de installatie 100% geurvrij.
 • Pieklozingen worden opgevangen met een ingebouwd buffersysteem en een debietregelaar.
 • Mogelijkheid tot staalname van het gezuiverde water via de uitloopconstructie in de nabezinkkamer.
 • De zuurstofbeluchting gebeurt niet permanent maar met tijdsintervallen, waardoor u energie spaart.
 • Geen toevoeging van extra bacteriën.
 • Geen netspanning in de tank.

Waarmee rekening te houden bij het plaatsen van een individuele waterzuivering?

 • Alle afvalwaters zijn aan te sluiten op een voorbezinker of bestaande septische put.

 • Als het technisch mogelijk is raden wij steeds aan om het (grijs) sanitair afvalwater (bad/douche/lavabo/keuken/uitgietbak/handwasser/... ) aan te sluiten op een sifonput. Dit om geurhinder te vermijden.

 • Hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) zijn steeds afzonderlijk aan te leggen. In geen geval mag hemelwater mee aangesloten worden op de IBA. Dit is ook belangrijk voor uw latere 'keuring van private riolering'. Bij een bestaande woning moet je soms afkoppelingswerken uitvoeren.
 • Bij de IBA hoort standaard een besturingskast "ARIA 54" van Vynckier (500 x 400 x 230 mm) die geplaatst wordt op maximaal 12 meter van de waterzuivering. Deze wordt steeds buiten opgesteld zodat de installatie en besturingskast gemakkelijk toegankelijk zijn bij storing of onderhoud.
 • Een ontluchtingsbuis Ø 75mm wordt afzonderlijk voorzien.
 • Voor de elektrische aansluiting gebruiken we standaard een kabel type EXVB 3G 2.5mm (mede afhankelijk van het type installatie en de lengte van de kabel).
 • Deze kabel is aan te sluiten op een afzonderlijke zekering van 16 Ampère.
 • Het is belangrijk om te weten of een gravitaire lozing in uw situatie mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat er in een ondiepe gracht of bestaande terreinriolering niet (langer) geloosd kan worden. Een pompput kan voorzien worden.

 

 • image
 • Voorbeeld 2
 • Voorbeeld 1
 • image
 • image
Previous Next